Español, English
Galeria
GaleriaTarifes


Contactar


 

La nostra empresa esta especialitzada en la reproducció de pintures al oli de pintors impresionistes i post-impresionistes. Entre la selecció d'obres que els podem oferir es troben pintors tan famosos com:

VINCENT VAN GOGH
PAUL GAUGUIN
CLAUDE MONET
TOULUSE-LAUTREC

La nostra activitat es troba dintre dels requisits que ordena la llei i és, l'adquisició d'aquestes obres, totalment legal. Amb les mateixes adjuntem un certificat amb la descripció que l'obra és una reproducció. Per gaudir d'algunes de les reproduccions que els hi podem ofrerir els convidem a visitar la nostra galeria.


kopart@iberonline.es

Disseny i creació:  Disseny TRES,SL